Ako sa do hory volá

ModerátorPeter Gogola

Talkshow Ako sa do hory volá je zábavná relácia, v ktorej dvaja hostia rozprávajú o svojom vzťahu k prírode a lesom. Je to prvý projekt zameraný zábavnou formou na prírodu a ľudí spätých s lesníctvom.

Art

Moderátorka Michaela Sabov Tettingerová

Vysielanie študentských a amatérskych filmov v spolupráci so strednými a vysokými školami filmových odborov. Vzhľadom na vysielacie práva je možné reláciu vzhliadnuť len vo vysielaní.

 

Capella

Moderátori : Rado Oravkin, Marián Greksa

Hudobná relácia predstavujúca hudobníkov, spevákov a kapely či už začínajúce alebo už dostatočne známe, všetky ale pôvodom zo stredného slovenska.

Moderátor : Igor Šimeg

Publicistická relácia predstavujúca zaujímavé osobnosti stredoslovenského regiónu. Renomovaný moderátor a herec Igor Šimeg vedie rozhovory s výzmamnými hosťami o ich osobných cestách životom

Glamour

Moderátor : Petra Sabová

Relácia o komplexnej príprave na spoločenské udalosti. Odborníci pre módne trendy v oblečení, vizáži ale aj tanci či bontóne, prinesú divákom k príležitostiam plesov, majálesov, svadieb a stužkových slávností všetko, čo im pomôže stať sa neprehliadnuteľnou hviezdou spoločenskej udalosti.

Krátky dokument, ktorý predstavuje osobitý pohľad do života Slovákov žijúcich v zahraničí spôsobom využitia všetkých moderných dostupných komunikačných prostriedkov vrátane sociálnych sietí a mobilných zariadení v novátorskom prístupe pohľadu na krátky dokument.

Spravodajstvo

Moderátori : Zuzana Sucháň Filipková

Týždenný nestranný spravodajský súhrn z celého stredného Slovenska. Jednotlivé reportáže mapujú objektívne udalosti regiónu, ktoré zabezpečujú profesionálni spravodajcovia

Top téma

Moderátori : Zuzana Ševčíková, Zuzana Sucháň Filipková

Diskusná relácia na dôležitú tému týždňa so zaujímavými hosťami. Relácia sa témou opiera o spravodajský príspevok, ktorý sa svojim obsahom viaže na aktuálne udalosti týždňa.

Úradne hodiny

Moderátor Peter Gogola

Publicistická relácia o praktických radách pre občana v štátnej legislatíve. Relácia otvára témy týkajúce sa vzťahu občana s úradmi.

Výletníci

Moderátorka Veronika Slamková

Turisticko-historicko kultúrny magazín, ktorý mapuje zaujímavé miesta regiónu a podáva ucelený obraz o možnostiach športu a relaxu s konkrétnym nacenením 2-dňového pobytu.

Zdravý život

ModerátorkaZuzana Suchá

Relácia o cvičení a zdravom životnom štýle. Známa cvičiteľka Zuzana prináša na obrazovky našej televízie súbor cvičení pre možnosti cvičiť v každom domácom prostredí v programe rozvíjajúcom ducha aj telo.

U Walrusa

Moderátor : Buko

V relácii U Walrusa divákom priniesieme domácky pohľad na svetovú kuchyňu, ukázažeme že aj za menší peniaz sa dá vytvoriť zaujímavé a nadmieru chutné funky jedlo.