VYSTÚPENIE KAPELY STREDOSLOVENSKEJ TELEVÍZIE (Banská Bystrica)