VYPLATIA SA INVESTÍCIE DO ŠPORTOVÍSK? (Liptovský Hrádok)