USTANOVUJÚCI SNEM HNUTIA SOCIALISTI (Banská Bystrica)