USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA (Banská Bystrica)