ŠTUDENTKA V STREDOSLOVENSKEJ TELEVÍZII (Banská Bystrica)