STRETNUTIE RODÍN (Krivá na Orave, okres Dolný Kubín)