SPOMIENKOVÉ ZHROMAŽDENIE NA NÁMESTÍ SNP (Banská Bystrica)