RODINNE FARMY ZVYŠUJÚ SEBESTAČNOSŤ (Zuberec, okres Tvrdošín)