REVITALIZÁCIA EXTERIÉRU MATERSKEJ ŠKOLY (Nová Baňa)