PRVKY ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY PRI SAŽP (Banská Bystrica)