PRÍSNEJŠIE PRAVIDLÁ PRE DETSKÉ IHRISKÁ (Banská Bystrica)