POKRAČOVANIE VÝSTAVBY CYKLOCHODNÍKA (Banská Bystrica)