OTELLO V REPERTOÁRI ŠTÁTNEJ OPERY (Banská Bystrica)