OBJEKT PRED BUDOVOU PRETÓRIA SSG (Banská Bystrica)