NOVEMBROVÝ KONCERT V ŠTÁTNEJ OPERE (Banská Bystrica)