MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ RAKOVINY (Banská Bystrica)