KRÁSNE KROJE NA RADVANSKOM JARMOKU (Banská Bystrica)