KLIMATICKÁ ZÁHRADA SPESTRÍ VYUČOVANIE (Oravská Jasenica)