ELEKTROMOBIL PRE MESTSKÚ POLÍCIU (Žiar nad Hronom)