DREVENÁ PROMENÁDA PONAD TAJCH (Počúvadlo, Banská Štiavnica)