DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA „JEDNOTKE“ (Žiar nad Hronom)