BUDÚCNOSŤ PARKOVANIA NA ZÁPADE (Zvolen – sídlisko Západ)