AKADEMICKÁ SÚŤAŽ VO VÁBENÍ ZVERI (Liptovský Hrádok)