25. VÝROČIE ZÁPISU NA LISTINU UNESCO (Banská Štiavnica)