Výletníci

Moderátorka

Veronika Slamková

Turisticko-historicko kultúrny magazín, ktorý mapuje zaujímavé miesta regiónu a podáva ucelený obraz o možnostiach športu a relaxu s konkrétnym nacenením 2-dňového pobytu.


Epizóda 05 – Špania dolina

Epizóda 05 – Zvolen

Epizóda 04 – Turiec

Epizóda 03 – Orava

Epizóda 02 – Bojnice

Epizóda 01 – Banská Bystrica