Výletníci

Moderátorka

Veronika Slamková

Turisticko-historicko kultúrny magazín, ktorý mapuje zaujímavé miesta regiónu a podáva ucelený obraz o možnostiach športu a relaxu s konkrétnym nacenením 2-dňového pobytu. Mladé energické herečky moderátorky na vlastnej koži zažijú adrenalín, pohodu aj luxus, ktorý Slovensko v svojej nádhernej krajine poskytuje.


Epizóda 08 – Vysoké Tatry

Epizóda 07 – Sklené teplice

Epizóda 06 – Špania dolina

Epizóda 05 – Zvolen

Epizóda 04 – Turiec

Epizóda 03 – Orava

Epizóda 02 – Bojnice

Epizóda 01 – Banská Bystrica