Úradné hodiny
Popis relácie

Publicistická relácia o praktických radách pre občana v štátnej legislatíve. Relácia otvára témy týkajúce sa vzťahu občana s úradmi. Podáva konkrétne rady a orientáciu v spleti legislatívnych úkonov a nových vyhlášok. Renomovaných odborníkov, ako hostí relácie, si pozýva moderátor Peter Gogola.

Archív relácie
Úradné hodiny – Dôchodkové piliere
Úradné hodiny – Zdravotnícke pomôcky
Úradné hodiny – Pracovné zmluvy
Úradné hodiny – Finančná pomoc mladým matkám