Úradne hodiny

Moderátor


Peter Gogola

Publicistická relácia o praktických radách pre občana v štátnej legislatíve. Relácia otvára témy týkajúce sa vzťahu občana s úradmi. Podáva konkrétne rady a orientáciu v spleti legislatívnych úkonov a nových vyhlášok. Renomovaných odborníkov, ako hostí relácie si pozýva moderátor Peter Gogola.


Cestovné poistenie

Zmeny v poskytovaní hypotekárnych úverov

Mediácia a rozvody manželstiev

Likvidácia nebezpečných odpadov

Finančná gramotnosť

Mediácia

Sociálne služby

Vek odchodu do dôchodku

Starostlivosť o seniorov

Úradné hodiny – Poisťovníctvo

Chov psov

Nehnuteľnosti

Finančné poradentsvo

Osobný bankrot

Začiatok školského roka

Prestupné bývanie