Úradne hodiny

Moderátor


Peter Gogola

Publicistická relácia o praktických radách pre občana v štátnej legislatíve. Relácia otvára témy týkajúce sa vzťahu občana s úradmi. Podáva konkrétne rady a orientáciu v spleti legislatívnych úkonov a nových vyhlášok. Renomovaných odborníkov, ako hostí relácie, si pozýva moderátor Peter Gogola.


Nahlasovanie a prepis auta

Informácie malými písmenami

Hygiena pieskovísk

Zákon o lesoch

Cestovné poistenie

Zmeny v poskytovaní hypotekárnych úverov