Úradne hodiny

Moderátor


Peter Gogola

Publicistická relácia o praktických radách pre občana v štátnej legislatíve. Relácia otvára témy týkajúce sa vzťahu občana s úradmi. Podáva konkrétne rady a orientáciu v spleti legislatívnych úkonov a nových vyhlášok. Renomovaných odborníkov, ako hostí relácie, si pozýva moderátor Peter Gogola.


Finančná pomoc mladým matkám

BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

Nahlasovanie a prepis auta

Informácie malými písmenami

Hygiena pieskovísk

Zákon o lesoch