Úradne hodiny

Moderátor

Peter Gogola

Publicistická relácia o praktických radách pre občana v štátnej legislatíve.


Úradné hodiny – Finančná gramotnosť

Úradné hodiny – Mediácia

Úradné hodiny – Sociálne služby

Úradné hodiny – Vek odchodu do dôchodku

Úradné hodiny – Starostlivosť o seniorov

Úradné hodiny – Poisťovníctvo

Úradné hodiny – Chov psov

Úradné hodiny – Nehnuteľnosti

Úradné hodiny – Finančné poradentsvo

Úradné hodiny – Osobný bankrot

Úradné hodiny – Začiatok školského roka

Úradné hodiny – Prestupné bývanie