Top téma
Popis relácie

Diskusná relácia na dôležitú tému týždňa so zaujímavými hosťami. Relácia sa témou opiera o spravodajský príspevok, ktorý sa svojím obsahom viaže na aktuálne udalosti týždňa. Striedajúce sa moderátorky svojím osobným prístupom a spracovaním informácií vnášajú hlbší pohľad do danej udalosti či problému.

Archív relácie
Top téma – 100. výročie ochrany prírody
Top téma – Situácia v Lesnom podniku mesta Zvolen
Top téma – Mediácia a susedské spory
Top téma – Štátna opera BB – opera Verdi