Top téma

Moderátori

Zuzana Sucháň Filipková

 

Zuzana Ševčíková

Diskusná relácia na dôležitú tému týždňa so zaujímavými hosťami. Relácia sa témou opiera o spravodajský príspevok, ktorý sa svojím obsahom viaže na aktuálne udalosti týždňa. Striedajúce sa moderátorky svojím osobným prístupom a spracovaním informácií vnášajú hlbší pohľad do danej udalosti či problému.


Obezita

Festival Fubaby

Cyklubus a cyklodoprava v Banskej Bystrici

VI FI FEST 2018

Chov psa a povinnosti majiteľov psa

Dobrovoľné hasičstvo