Cesty života

Moderátor

Igor Šimeg

Publicistická relácia predstavujúca zaujímavé osobnosti stredoslovenského regiónu.


Epizóda 12 – Silvia Nôtová

Epizóda 11 – Ľubor Patsch

Epizóda 10 – Matej Kuchár

Epizóda 09 – Igor Šimeg

Epizóda 08 – Peter Janík

Epizóda 07 – Stanislav Bystriansky

Epizóda 06 – Jana Pgorielová-Dušová (2. časť)

Epizóda 05 – Jana Pgorielová-Dušová (1. časť)

Epizóda 04 – Ludvík Nábělek

Epizóda 03 – Štefan Šafárik

Epizóda 02 – Mária Lauková

Epizóda 01 – Jozef Mak