Art

Moderátorka


Michaela Sabov Tettingerová

 

Relácia Art je zameraná na vysielanie študentských a amatérskych filmov v spolupráci so strednými a vysokými školami filmových odborov. V úvodnom vstupe sa diváci dozvedia niečo zaujímavé zo sveta filmovej histórie. Vzhľadom na vysielacie práva je možné reláciu vzhliadnuť len vo vysielaní.


Art – Spravodajský špeciál / KVIFF 2018, časť 2.

Art – Deti pod Poľanou

Art – Spravodajský špeciál / KVIFF 2018, časť 1.

Art – Adventný koncert