Art

Moderátorka

Michaela Sabov Tettingerová

 

Vysielanie študentských a amatérskych filmov v spolupráci so strednými a vysokými školami filmových odborov.

 


Art – Adventný koncert