Reklama v Stredoslovenskej televízii: Inzerujte u nás!

Kontakt

Hľadáme externých spolupracovníkov pre spravodajstvo (Orava, Liptov).

Nad plážou 17
974 01, Banská Bystrica


+421 904 868 868


Informácie

Dĺžka spotu Cena/opakovanie v bloku
15 sek. 10.5 €
20 sek. 12 €
25 sek. 13.5 €
30 sek. 15 €
35 sek. 18 €
40 sek. 19.5 €
45 sek. 22,5 €

Uvedené ceny sú bez DPH